Formulár požiadavky na 3D Servis

Ak ide o nákup na firmu. Nevypĺnajte, ak ide o fyzickú osobu ako koncového zákazníka.
Email je použitý prednostne pre komunikáciu a notifikáciu o riešení vašej požiadavky.
Pre prípad rýchlejšej telefonickej konzultácie nášho technika nám môžte na seba nechať kontakt (nepovinné).
Záručný servis je možný len v prípade, ak s predajcom zariadenia alebo jeho distribútorom máme zmluvný vzťah. Záručný servis sa nevzťahuje na štandardné opotrebovanie zariadenia používaním (podrobnosti v záručných podmienkach konkrétneho zariadenia).
Obchodný názov tlačiarne s variantom (napr. Anet A8 alebo Colido X3045 Duo).
Sériové číslo ako unikátny identifikátor zariadenia nájdete na štítku zariadena pri skratke "SN:". Skratku "SN" nezadávajte. Nevkladajte PN (Product Number), ten nie je unikátny a definuje skupinu produktu.
Informácia o tom, kde bola 3D tlačiareň zakúpená (požadované, ak ide o záručnú opravu).
Mesto, v ktorom sa vaše zariadenie aktuálne nachádza. Pomôže nám logisticky premyslieť prepravu vopred. (nepovinné pole)
Podmienky záručného servisu sa vzťahujú na zariadenia, ktoré boli servisované v autorizovanom servise určeného predajcom.
Podrobný popis o chybe, o rozsahu požadovaného upgradu. Uviesť môžte aj to akým spôsobom ste sa už pokúsili problém vyriešiť.
Nepovinné súhlasy - ak si neželáte dostávať cielenú reklamu o nových produktoch, výpredajoch alebo 3D výstavách nemusíte zaškrtávať žiadne z polí a údaje nebudú nikam poskytnuté. Podrobnosti nájdete v časti o ochrane osobných údajov.