Ako pripraviť 3D tlačiareň na prepravu do servisu

Často sa stretávame s tým, že nám na servis príde 3D tlačiareň, ktorej popis problému nezodpovedá stavu, v akom tlačiareň dorazila. Často sa nesprávnym balením k pôvodným problémom zariadenia pridružia aj ďalšie, ktoré sú niekedy závažnejšie ako to, čo popisuje zákazník a sú spôsobené nesprávnou prepravou a prípravou na prepravu.

Pred zasielaním do servisu najprv vyplňte registračný formulár pre servis a až po odsúhlasení našim personálom posielajte zariadenie. Niektorí predajcovia 3D tlačiarní nemusia mať s nami uzavretú zmluvu o servisovaní a v takom prípade vieme ponúknuť iba pozáručný platený servis. Sériové číslo produktu je pri záručnom alebo opakovanom pozáručnom servise povinný údaj.

Čo je potrebné nám spolu s 3D tlačiarňou poslať do servisu?

1. Nové zariadenie,

 • ktoré po rozbalení a zapojení nebolo funkčné alebo,
 • ktorému pri kompletovaní chýbajú diely (skladačky 3D tlačiarní) alebo,
 • ktorého požadujete výmenu kus za kus.

Potom by ste mali v prvom rade kontaktovat predajcu, aby vám zariadenie vymenil za iný kus. Ak to predajca neumožňuje, potom je potrebné doručiť nám kompletné balenie vrátane pôvodného obalu a všetkého príslušenstva.

Poznámka: V prípade chýbajúcich dielov pristupujeme k servisu individuálne.

2. Používané zariadenie,

 • ktoré bolo funkčné a po určitom čase prestalo fungovať alebo,
 • ktoré je už mimo záruky alebo,
 • ktoré má porušené servisné plomby alebo má modifikovaný firmware.

Potrebné je poslať:

 • 3D tlačiareň,
 • napájací adaptér (ak ide o externý napájací zdroj),
 • popis problému = čím lepšie vysvetlíte čo nefunguje tým rýchlejšie sa podarí chybu nájsť a odstrániť,
 • ak si nárokujete na záručný servis: kópiu dokladu o kúpe alebo predajcom potvrdený záručný list zariadenia,

Do servisu nám neposielajte, pokiaľ o to výslovne v danom prípade nežiadame (a nie je to predmetom servisného úkonu) nasledovné:

 • sklenné tlačové podložky,
 • napájacie káble (~230V),
 • cievky filamentu, fotocitlivý resin,
 • maskovacie pásky a iný spotrebný materiál (fep fólie..),
 • manuály,
 • SD karty a USB kľúče – ak nie sú predmetom servisu-výmeny,
 • náradie (a drobný materiál k tlačiarni),
 • prepojovacie USB káble,

Ako správne zabaliť zariadenie?

Pred balením zariadenia sa ho pokúste zbaviť zvyškov tlačového materiálu. V hadičkách bowdenov nenechávajte zvyšky strún (ak je to možné), pri DLP tlačiarňach si dajte záležať aby zvyšky resinu neostali na častiach tlačiarne – resin aj bez svetla funguje ako lepidlo a spôsobí veľa zbytočnej škody.

Pri FDM tlačiarňach je potrebné pred balením uchytiť tlačovú hlavu tak, aby počas prepravy nebola uvoľnená pre pohyb. Pri nahodilom pohybe počas prepravy sa môžu pohybmi poškodiť remene a ložiská, prípadne uvoľnená tlačová hlava narazí do endstopov alebo iných častí tlačiarne. Pre tlačiarne s odnímateľnou hlavou je potrebné (ak je to možné) ju odpojiť a zabaliť samostatne. Niektoré 3D tlačiarňe majú na stabilizáciu vozíka tlačovej hlavy v príslušenstve plastové prepravné úchyty. Podobne ako tlačovú hlavu je pri tlačiarňach s pohyblivou tlačovou podložkou (hotbed) stabilizovať podložku tak aby nedošlo k jej pohybu. Pre tlačiarne s odnímateľnou plochou (magnetické úchyty) je možné prepravovať podložku s tlačovou plochou magneticky prichytenú, no chránenú pružným materiálom (napr. bublinková fólia) pred mechanickým poškodením. Ak má tlačiareň LCD displej a vystúpené ovládacie prvky, potom je ich potrebné obaliť ochrannou vrstvou.

Pri DLP resinových 3D tlačiarňach je dôležité šetrne obaliť vaničku s FEP fóliou a prekryť ochrannou fóliou priesvitný ochranný kryt osvetlovacieho a ovládacieho displeja – ochrana pred poškrabaním.

Ak má 3D tlačiareň kryt z priesvitného plexiskla, potom odporúčame ochrániť tieto časti fóliou – predíde sa poškrabaniu.

Diely, ktoré prepravujete spolu s tlačiarňou umiestnite tak, aby sa nemohli počas prepravy pohybovať a narážať do iných dielov alebo častí 3D tlačiarne.

Aj pre osobné doručenie zariadenia do niektorého nášho servisného strediska je potrebné dostatočne zabaliť 3D tlačiareň, tak aby pri prípadnej preprave medzi servisnými strediskami nedošlo k jej poškodeniu.

Označenie na obale

Po zabalení 3D tlačiarne nezabudnite vyznačiť symbolmi prepravy : krehké – pozor sklo, opatrné zachádzanie a symbolmi s identifikáciou vrchu a spodku zariadenia (neklopiť, šípky hore). Prepravcovia radi hrávajú v logistických centrách hádzanú, futbal, hokej aj puzzle a neodradí ich ani väčšia váha balíka. Bez dostatočného označenia nie je možné nárokovať si škodu vzniknutú prepravou.